Tekpro
(0)

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách hàng yêu cầu sản phẩm của chúng tôi và để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin mà Quý khách hàng yêu cầu.

Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.